Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Case 2 - Flippa en kortare kurs om elitsatsningar bland barn.

Här är ett exempel på hur några moment kan avlösa varandra.

I detta exempel är inte inspelningarna endast gjorda av pedagogen utan i huvudsak tagna från UR:s programserie. Tidigare har genomgångarna av fenomenen gåtts igenom i klassrummet för att sedan processats tillsammans. Genom UR:s serie kunde genomgångarna tas hemma, på egen hand. När gruppen träffades kunde de direkt börja med att processa fenomenen. 

Det visade sig vara en vinst att deltagarna visste vad som skulle göras när de träffades på skolan - det stimulerade dem till att mer nogsamt titta och tänka innan. Det skapade också en bra bild av helheten i kursmomentet.

Se upplägget under länken nedan.

http://www.folkbildning.net/amnen/idrott-fritid/allmant/idrottens-himmel-och-helvete/