Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Kritiskt tänkande - en introduktion

En kortfattad e-bok för den som vill få en snabb introduktion och fördjupad förståelse för vad kritiskt tänkande är och vad det kan användas till.

Kritiskt tänkande - en introduktion

Innehållsförteckning: 
Ett kritiskt perspektiv växer fram
Vad menar vi med kritiskt tänkande?
Varför ska vi tänka kritiskt?
Att tänka kritiskt – hur?
Frågor och hypoteser
Källkritik
Begreppskritik
Kausalitetskritik
Normkritik
Referenser och tips på fördjupning och utbildningsmaterial

För att läsa e-boken från dator behöver du ha Adobe digital edition installerat. För att läsa i mobil eller på platta behövs en app, till exempel Bluefire Reader.  Boken omfattar 70 sidor.