Att tala om brännbara ämnen och samtidigt föra en diskussion framåt

Det är lätt att tycka till om saker och ting. Men om vi vill ha ett allvarligt menat samtal finns det goda regler att förhålla sig till som gör att dialogen kommer framåt. Det viktiga är kanske inte att få rätt, snarare att alla får något att fundera över. Det här är en sida om strategier för samtal och om grupper och relationer.

Att tala om brännbara ämnen och samtidigt föra en diskussion framåt

Att diskutera kontroversiella ämnen..

är ett metodmaterial från Europarådet för att ge lärare stöd i hur de kan göra klassrummet till en trygg plats där eleverna fritt och utan oro kan diskutera frågor som rör dem. Frågor som väcker starka känslor kan skapa spänningar i klassrummet vilka behöver hanteras. 

Utgångspunkten är att vi behöver förhållningssätt som bygger tillitsfulla relationer. Därför behöver samtalen präglas av såväl respekt för yttrandefrihet som rätt till skydd mot kränkningar. I materialet får läraren stöd i att utveckla olika strategier för en öppen och respektfull dialog.

Teaching controversial issues – developing effective training for teachers and school leaders

Här är den svenska översättningen Undervisa om kontroversiella frågor. Skolverket har översatt. 

 

Gruppen

Att stärka gruppen. Vi påverkar varandra i en grupp därför är respekten för varandra en förutsättning. ideer från Sensus

Roller och status från serien Tänk till snackar stress, 13 min. 

Relationsarbete

   Förståelse och empati. Hur ska pedagoger hantera konflikter och hetsiga diskussioner om känsliga ämnen? Lärarna Martin Löfgren och Per Ahlkvist har valt att flyttat klassdiskussioner om värdegrundsfrågorna till ett online-forum. På forumet finns olika policys, alla elever får ha en fri åsikt men måste kunna belägga sina påståenden med fakta. Martin och Per menar att forumet är ett sätt att långsiktigt och kontinuerlig arbeta med värdegrundsfrågor. 

I dialog med unga. Ett metodmaterial om relationsarbete och dialog från Samtalskompasssen. 

Att diskutera i grupp

Vad innebär det att diskutera? Att framföra sina åsikter är bara en del, du kan också fråga. Det är ett bra sätt för att komma vidare i arbetet. 

Att kunna argumentera handlar dels om att föra fram sina åsikter så att andra förstår och helst blir övertygade. Men du skall också kunna lyssna på en annans argumentation och komma med saklig kritik. 

Metod Diamanten
I exemplet Metod Diamanten diskuteras hållbar utveckling men metoden, att skapa en diamant, är applicerbar i de flesta diskussionsgrupper. 

Att samtala i grupp. Har du funderat på att arbeta med samtalsmetodik i din grupp? Det är ju i samtalet som de egna åsikterna synliggörs och nya insikter skapas. Det är också då som respekten för den andre prövas. Här några tips som andra använt. 

Retorik

Trollsnack - en liten guide till näthatets retorik.
Att diskutera infekterade frågor på nätet kan vara en frustrerande och ibland skrämmande upplevelse. Vid sidan av direkta hot kapas ofta samtal och diskussioner av aggressiva, anonyma användare.
I artikeln Trollsnack analyseras taktiken och retoriken som nättrollen använder sig av. Från SVT Kultur/Media
april 2017.

För den som vill få någon att lyssna finns goda verktyg i retoriken. Att tala inför publik är något annorlunda än att diskutera. Du kan förbereda dig och har mer tid till ditt förfogande. Grundläggande för att få människor att lyssna är att få dem nyfikna och villiga att lyssna. Därför är ditt kroppsspråk och din ansats viktig.

Våga tala - vilja lyssna. Retorikövningar att skriva ut från UR
En lärarhandledning med många övningar i olika svårighetsgrad. Gruppstorlek och tidsåtgång anges.

Att lyckas med argumentation 
Sex program om vad du skall tänka på när du skall argumentera. Grundläggande tips. Serien vänder sig till högstadiet men delar av innehållet kan även passa för unga vuxna. UR varje avsnitt är 14 min