Sökträffar på Pedagogik

Visar 15 av 781 träffar på Pedagogik

Sortera på:
 1. Video

  Det handlar om dig : Musse gör upp med sitt förflutna

  Programledare Musse Hasselvall mobbade när han gick i skolan och tänker nu göra upp med sitt förflutna. Han frös ut och gjorde sig lustig på andras bekostnad, men blev sällan konfronterad. Nu åker han tillbaka till sin gamla skola och möter några av dem han utsatte. För professor Christina Salmivalli berättar Musse att han tagit med sitt mobbarbeteende i vuxenlivet. En vän och före detta programledarkollega bekräftar att Musse gärna gör sig lustig på andras bekostnad. Vi får också följa med till en skola i Esbo i Finland där en antimobbningsmetod som kallas Kiva-metoden praktiseras.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-23 Skapad:2015-10-06
 2. Video

  Det handlar om dig : Utfrysning

  Att lägga skulden på offret är en vanlig mekanism när det gäller mobbning. Professor Robert Thornberg berättar om utfrysning som kallas relationell mobbning. Programledare Musse Hasselvall träffar Malin som är utfryst i sin gymnasieklass och är mitt i studentperioden. De pratar om hur svårt det är att komma åt den här typen av mobbning eftersom den inte är så uppseendeväckande. Professor Christina Salmivalli beskriver att många små händelser tillsammans är det som utgör mobbning. Det handlar inte om en enskild fruktansvärd händelse. Vi träffar också Rebecca som blev så utfryst på sin skola att hon slutade prata. Skolpersonalen hade lovat att hjälpa henne, men gjorde inte det. Rebeccas föräldrar fick nog och kontaktade Barn- och elevombudet.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-06-23 Skapad:2015-10-06
 3. Video

  Samtal med historielärare : Historiebruk

  Jenny Edvardsson, historielärare på Wendesgymnasiet i Kristianstad, Andreas Wihlborg, lärare på Katrinebergs folkhögskola Vessigebro, möter UR:s mediepedagoger i ett samtal om historiebruk. De diskuterar varför det är viktigt att deras elever och deltagare får lära sig om historiebruk samt hur de går tillväga för att undervisa i detta. De berör också vikten av att vara källkritisk, samt hur historiebruk och maktutövande hänger ihop.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-22 Skapad:2017-05-17
 4. Video

  Samtal med historielärare : Perspektiv på historien

  Vilka perspektiv genomsyrar min undervisning och varför? Sevilay Brännström, lärare i historia på Fryshusets gymnasium, och Marc Harding, lärare på Kista folkhögskola, diskuterar med UR:s mediepedagoger om hur de går tillväga för att få in olika perspektiv på historien i sin undervisning. Vilka är utmaningarna? Och varför är det viktigt att lära ut historien ur olika infallsvinklar?

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-22 Skapad:2017-05-17
 5. Video

  Samtal med historielärare : Stoffurval

  Hanna Stålhammar, historielärare på Hersby gymnasium, och Eric Gustafsson, lärare på Röda Korsets folkhögskola, möter UR:s mediepedagoger i ett samtal om att välja ut stoff till sin undervisning. Hur väljer de stoff och varför väljer de som de gör? Hur förhåller de sig till att det också finns stoff de väljer bort? De får även frågan om huruvida det finns en tyst överenskommen innehållskanon för historieämnet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-22 Skapad:2017-05-17
 6. Ljud

  Barnaministeriet dokumentär : Sexårskören och rädslan

  Att känna rädsla och oro, vara nervös eller få ångest är helt normalt hos både barn och vuxna. Minns du vad du var rädd för när du var liten? Sara, Vester, Linn och Elsa är fyra av nästan 1200 barn från Nacka som i år medverkat i Sexårskören. Temat för föreställningen är rädslor och det har väckt tankar och känslor hos barnen. Vad är barnen rädda för? Och vad har barn varit rädda för genom tiderna?

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2017-04-11
 7. Video

  Why Poverty? : Myrornas krig

  I dagens Kina ses utbildning som, kanske inte den enda, men den bästa vägen att undvika fattigdom. Liksom i många andra länder ger föräldrar sina barn rådet att läsa vid universitet för att förbättra sina levnadsvillkor. Men mitt i en världsomspännande ekonomisk kris är en universitetsexamen inte längre en garanti för att få ett jobb. Varje år gör nio miljoner elever ett inträdesprov som styr vilket universitet de får möjlighet att studera vid. För de som inte kvalificerar sig för en plats vid ett statligt universitet finns en mängd privata alternativ som kännetecknas av höga avgifter och dålig kvalitet. Men även med en examen är det svårt att få jobb och det är många unga, välutbildade kineser, eller myror som de kallas, som lever i fattigdom i väntan på ett jobb.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2012-12-04
 8. Video

  Pedagogens retorik : Lärarens undervisningsansvar

  Hur gör läraren för att skapa meningsfull undervisning? Fyra lärare, från lågstadiet till gymnasiet, får gå en kurs i pedagogisk retorik. Kursledaren Tina Kindeberg är docent i både retorik och pedagogik, och medan många lärare klagar över tidsbrist menar Kindeberg att tid är det enda som lärarna har. Med en gemensam syn på undervisningen skulle det vara lättare att enas om vad tiden ska användas till. De medverkande lärarna är Johanna Söderström, Benita Holmgren, Agneta Siverhäll och Oskar Persson.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2012-04-29
 9. Video

  När barnet blev barn : Det romantiska barnet

  1762 publicerar den franska filosofen och pedagogen Jean Jaques Rousseau uppfostringsromanen Emile och bryter därmed radikalt med den rådande synen på barn och barndom. Emile skildras som ett fritt, självständigt och förnuftigt barn. Människan föds varken ond eller god, hävdar Rousseau, och myntar begreppet "tillbaka till naturen". Med det menade han att naturen var källan till kunskap och fostran. Från och med Rousseau talade man nu om en barndom som en separat tid i livet, där barn började ses som något väsensskilt från vuxna. Den framväxande borgarklassens barn under 1800-talet fick som de första barnen i barndomens historia uppleva att det sköts in en period mellan barndom och vuxenliv. Man talar om att den långa barndomen föds.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2012-05-06
 10. Video

  Pedagogens retorik : Den muntliga relationen

  Hur hittar du som lärare den nödvändiga kontakten till dina elever? Fyra lärare, från lågstadiet till gymnasiet, får gå en kurs i pedagogisk retorik. Kursledaren Tina Kindeberg är docent i både retorik och pedagogik och menar att den muntliga relationen är lärarens främsta resurs. Och att retorik för lärare handlar om att förstå kommunikation. De medverkande lärarna är Johanna Söderström, Benita Holmgren, Agneta Siverhäll och Oskar Persson.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2012-04-22
 11. Video

  När barnet blev barn : Det onda barnet

  Synen på barn har genom tiderna präglats av två förhållningssätt: tro och brist på kunskap. Den medeltida kyrkan predikade att barnen föddes med otyglade drifter och innan barnet var döpt var det i djävulens våld. Agan löper som en röd tråd genom barndomens historia och var det främsta medlet att driva ut ondska och att fostra barnen. Motiveringen var religiös: barnets oförnuft och halsstarriga vilja var ett utslag av arvsynden som det gällde att med tuktan och arbete piska ur barnen.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2012-04-23
 12. Video

  Pedagogens retorik : Dialogen i klassrummet

  Dialogen har en självklar plats i klassrummet. Men hur gör läraren för att alla elever ska vilja delta? Och hur får man eleverna att bli bättre på att lyssna? Fyra lärare, från lågstadiet till gymnasiet, får gå en kurs i pedagogisk retorik. Kursledaren Tina Kindeberg är docent i både retorik och pedagogik och betonar att vi inte har fått rösten för att prata med oss själva, utan för att bygga gemenskap med andra. De medverkande lärarna är Johanna Söderström, Benita Holmgren, Agneta Siverhäll och Oskar Persson.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2012-05-06
 13. Video

  Pedagogens retorik : Lära för livet

  Sedan antiken har lärare förväntats utbilda kloka och vältaliga medborgare. Vad innebär skolans demokratiska uppdrag för läraren idag? Fyra lärare, från lågstadiet till gymnasiet, får gå en kurs i pedagogisk retorik. Tillsammans med kursledaren Tina Kindeberg, docent i både retorik och pedagogik, diskuterar de det politiska uppdrag som följer med läraryrket. De medverkande lärarna är Johanna Söderström, Benita Holmgren, Agneta Siverhäll och Oskar Persson.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2012-05-13
 14. Video

  Helt normalt : Gränslöshet

  Psykoterapeuten Else-Britt Kjellqvist menar att den som inte får gränser under uppväxten riskerar att överträda andras. Vi tar del av olika sätt att se på gränssättning. Och kan man bevara sin innersta kärna utan att sätta gränser för sig själv? Vi möter 20-åriga Sofie Nyblin som berättar om sin gymnasietid då hon var den tuffa, coola tjejen. Dessutom följer vi med Jean-Pierre Marques, känd från dokusåporna Paradise hotel och Ung och bortskämd, när han besöker sin gamla skola i Hammarkullen i Göteborg. Men hur sätter man gränser i skolan? Annika Axelsson på Tivedenskolan i Värnamo menar att undervisningen måste bli mer individuell. Psykologen Martin Forster menar att för mycket tillsägelser stärker bara syndabocksrollen hos stökiga elever. Morgan Alling ger en monolog om sin uppväxt och sina upplevelser av gränser och gränslöshet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2012-03-12
 15. Video

  Ugglan och kompisproblemet : Inspiration för pedagoger

  Vi besöker en förskola som jobbar med ett av programmen i serien "Ugglan och kompisproblemet". Vi ser hur förskolepedagogerna Ulla och Emma använder programmen för att samtala med barnen kring empatifrågor. Vi får också höra programmakarnas tankar bakom serien.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2011-12-20