Sökträffar på Pedagogik

Visar 15 av 734 träffar på Pedagogik

Sortera på:
 1. Video

  Hämta kraft : Maria Taube - konstens pedagogik

  Vi följer Maria Taube, karismatisk intendent på Moderna Museet i Stockholm, när hon förmedlar konst och lär ut måleri. Hennes pedagogiska metod, där hon använder berättelsen och noga lyssnar på barns och vuxnas tankar om konsten och deras eget skapande, är densamma för alla åldrar. Metoden bygger på demokratiska värderingar och på en personlig drivkraft att se alla människor som värdefulla.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-01-19 Skapad:2008-09-28
 2. Video

  Hämta kraft : Från uniform till drakjakt

  Carina Hohl är förskollärare och har arbetat inom barnomsorgen sedan 1960-talet. Vi följer hennes dagliga arbete med barnen - i snickeriet, under samlingar och på skogsutflykt. Genom Carinas minnen och samtal med pedagogikprofessor Ingrid Pramling Samuelssons och Gunilla Thorgren, en av grundarna till Grupp 8, får vi en bild av hur den svenska förskolan har utvecklats sedan 1960-talet. Hur har de pedagogiska idealen sett ut genom åren?

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-19 Skapad:2008-10-05
 3. Video

  Skolfront : Privatundervisning

  Är det skolan eller föräldrarna som ska ansvara för att läxorna blir gjorda? Läxor ställer stora krav på både elever och föräldrar, och alltfler föräldrar väljer att köpa privat extraundervisning för att barnen ska hänga med i konkurrensen. I Stockholm har det kommit ett förslag om att skolan måste erbjuda läxhjälp till alla barn. Natanael Karlsson besöker Finnsta skola i Upplands-Bro där man inte ger barnen några läxor. Diskussion i studion med utbildningsminister Jan Björklund (fp), Rossana Dinamarca (v) ledamot i utbildningsutskottet, oppositionsborgarrådet Carin Jämtin (s) och skolforskaren Jan-Olof Hellsten.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-19 Skapad:2008-11-27
 4. Video

  Skolfront : Elitklasser

  Från och med höstterminen 2008 gäller regeringens nya obligatoriska skriftliga omdömen i årskurs 1 till 9. Skolorna har fått kort tid för att förbereda sig, och forskare ifrågasätter syftet med omdömena. Vi besöker Olovslundsskolan i Bromma och pratar med elever i årskurs 4 om oron för att få dåliga omdömen och rapporterar också om förvirringen bland lärarna. Debatt med Rossana Dinamarca (v) och Mats Gerdau (m), båda ledamöter i Utbildningsutskottet. På Norra Real i Stockholm finns en elitklass i matematik och allt fler elitklasser i teoretiska ämnen är på väg. Är det ett hot mot en skola för alla eller en nödvändig spetskompetens för Sverige? Reportage och debatt med Mats Gerdau (m), Utbildningsutskottet, och Göran Greider, chefredaktör för Dalademokraten.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-19 Skapad:2008-11-20
 5. Video

  Skolfront : Lärarlösa lektioner

  Många skolor sparar pengar genom att inte ta in vikarier, men hur många lärarlösa lektioner skolorna har finns det ingen statistisk på. Natanael träffar rektor och elever på Ekillaskolan i Märsta. Studiodebatt med Eva-Lis Sirén, Lärarförbundet, Mikael Grenefalk, ordförande i Sveriges Elevråds Centralorganisation, och Maria Stockhaus (m), Sveriges kommuner och landsting. Sigbrit Frankes utredning om lärarutbildningen har lämnats till regeringen. Filip talar med Kerstin Weyler, chefredaktör för tidningen Skolvärlden, om förslagen i utredningen. En trend i skolan är att barn själva ska forska fram sina kunskaper, men är barnen mogna att ta så mycket eget ansvar? Vi träffar 10-årige Ruben vars dagar till stor del består av att själv leta information. Diskussion i studion med PJ Anders Linder, politisk chefredaktör för Svenska Dagbladet, och Hans-Åke Scherp, pedagogiklektor på Karlstad Universitet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-19 Skapad:2008-12-04
 6. Video

  I love språk - samtal : Sagan som språklärare

  Det finns stora fördelar med att leka fram språk i tidig ålder. Ett sätt att leka är att använda sagor och drama i undervisningen. Hur gör man det praktiskt i språkundervisningen? Lotta Jankell samtalar med Ida Junker från Fabula Storytelling och Martin Lange, dramalärare och författare till en bok om hur man kan jobba med drama i språkundervisning.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-19 Skapad:2008-12-05
 7. Ljud

  Skolministeriet : En pionjär inom jämställd pedagogik

  Det började som ett experiment i mitten av nittiotalet där pedagogerna på förskoleavdelningarna Tittmyran och Björntomten i Trödje utanför Gävle filmade sig själva i arbetet med barnen. Upptäckten av hur olika man bemötte flickor och pojkar ledde till en förändring av pedagogiken som kom att väcka stor uppmärksamhet. Som förskolechef var Kajsa Wahlström drivande bakom projektet och än idag föreläser hon om lärdomarna från det som har kallats Sveriges första jämställda förskola. Vi träffar Kajsa Wahlström för ett samtal om hennes drivkrafter, och om hur hon ser på den jämställda pedagogikens ställning då och nu.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-18 Skapad:2016-12-02
 8. Video

  Förstå kunskapskraven - engelska : Frågeställningar för systematiska undersökningar

  Ett av Skolverkets kunskapskrav i kemi förklaras: "Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån." Berättare: Keith Forster, Rolf Man och Sharzad Rahmani.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-18 Skapad:2016-07-08
 9. Ljud

  Skolministeriet : Ej behörig

  Jay hänger gärna med sina vänner inne i stan på eftermiddagarna. Julia går ofta till biblioteket. Varje år går ungefär 13 000 elever ut nian utan att bli behöriga till gymnasiet. Vi träffar två av dem för att höra vad som gick snett i skolan för dem. Deras berättelser handlar om prestationskrav och identitet i en tonårstid då livet inte alltid är enkelt.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-18 Skapad:2016-11-04
 10. Ljud

  Skolministeriet : Pedagogikprofessorn som bad om ursäkt

  Jonas Linderoth är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och har skrivit debattboken "Lärarens återkomst - från förvirring till upprättelse". Han vill be om ursäkt för 1990-talets pedagogiska idéer som han själv varit med om att sprida. Linderoth vill ge upprättelse till lärarna som berättar, visar och instruerar - en typ av lärare som han menar har levt på undantag under en lång tid. Vi möter Jonas Linderoth i ett samtal om boken och om vilka idéer han nu tar avstånd från.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-18 Skapad:2016-09-23
 11. Ljud

  Skolministeriet : Vad är en lämplig lärare?

  Att lämplighetspröva de som vill bli lärare har varit ett återkommande förslag från olika politiska håll. Förespråkarna menar att ett sådant test skulle stärka läraryrkets status och sålla bort direkt olämpliga kandidater. Nu ska lämplighetsprövning testas skarpt inför höstens antagning till lärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö och Högskolan i Jönköping. Vad är det som anses känneteckna en lämplig lärare och går det verkligen att avgöra i ett test vem som håller måttet och inte?

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-18 Skapad:2016-05-13
 12. Ljud

  Skolministeriet : Behöver lärare kunna mer om NPF?

  Fyra av fem som jobbar i skolan anser att de inte har tillräckliga kunskaper om NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som adhd och autism. Det visar en undersökning som gjorts vid Karolinska institutet. Barnombudsmannen Fredrik Malmberg tycker att kunskapsbristen är så allvarlig att han vill se lagstiftning om mer NPF-kunskap i lärarutbildningen. Många lärarutbildningar i Sverige motsätter sig en statlig reglering och menar att om något mer ska in i lärarutbildningen så måste något annat ut. Vi besöker Källbrinksskolan i Huddinge där man aktivt jobbar med att NPF-säkra sin skola.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-18 Skapad:2016-04-22
 13. Ljud

  Skolministeriet : De svenska skolflyktingarna

  Sedan möjligheten att ge barn hemundervisning ströps åt i Sverige genom en lagändring 2011 har familjer som vill hemskola sina barn tvingats flytta till andra länder. På Åland finns en koloni bestående av ett femtontal svenska familjer som flytt systemet i Sverige. De flesta av dem tror på filosofin om "unschooling" eller "avskolifiering". Vi åker till Åland för att ta reda på vad det är och vad de här familjerna gör som de inte får göra i Sverige.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-18 Skapad:2016-04-15
 14. Ljud

  Skolministeriet : Vad betyder skolmiljön för hur eleverna mår?

  Barn och unga i Sverige mår allt sämre enligt flera undersökningar de senaste decennierna. Men forskningen har släpat efter. Vi träffar forskare som tittar på hur skolmiljö, hälsa och skolresultat hänger ihop och samverkar. Och vi besöker Malmaskolan i Kolsva som sedan flera år arbetar aktivt för en bra skolkultur där elevhälsan är en angelägenhet för hela skolans personal. Satsningen har enligt skolans rektor Johan Hallberg lett till att fler klarar skolan och blir behöriga till gymnasiet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-18 Skapad:2016-04-08
 15. Ljud

  Skolministeriet : Åter till Lövgärdet

  Våren 2015 gjorde vi ett program om situationen på Lövgärdesskolan i Göteborg. Skolinspektionen riktade skarp kritik mot skolan efter att de fått in ovanligt många anmälningar om våld, hot och otrygghet bland eleverna. Men områdeschefen i stadsdelen menade att man var på väg att komma till rätta med problemen. Under hösten har ännu fler anmälningar kommit in till Skolinspektionen som konstaterar att skolan inte har tagit kontroll över situationen. Vi återvänder till Lövgärdet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-18 Skapad:2016-01-29