Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Höjskolerne

Danmarks folkhögskoleinformation eller som det heter på danska, Höjskolerne.

Ur texten: "Danmarks 70 højskoler giver et væld af muligheder - med specialiseringer inden for bestemte områder eller med forskellige fagkombinationer: idrætsfag, kunstneriske, kreative eller filosofiske fag. Andre tager udgangspunkt i en bestemt livsanskuelse."

Det sjungs mycket i de danska folkhögskolorna. En särskild sida finns för Hojskolesangbogen