Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Folkehögskolene i Norge

Folkehøgskole er verdens frieste skole. På folkehøgskolen er det hverken karakterer, pensum eller eksamen. Vi tror nemlig du lærer bedre uten press.

80 folkhögskolor och nästan 700 kurser på folkhögskolorna i Norge.