Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Ålands folkhögskola

Mitt emellan Sverige och Finland ligger Ålands folkhögskola.

Eleverna kommer mestadels från Åland, Finland och Sverige. Skolan som informellt går under namnet Folkis, ligger mitt på den åländska landsbygden. Avståndet till Ålands enda stad, Mariehamn, är 25 km.