Sökträffar på Lärcentra

Visar 13 av 13 träffar på Lärcentra

Sortera på:
 1. Artikel

  2000-talets Folkbildare i sin nya lärmiljö

  3 mötesplatser i 3 mindre orter i Småland byggdes. Lärpiloter utbildades och lokalerna utformades utifrån det lokala behovet.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-11-06
 2. Artikel

  Hjärngymmet

  Hjärngymmet, med olika funktioner, har erbjudit IT-uppkopplade datorer med handledarstöd för allmänheten och till olika målgrupper.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-03-20
 3. Artikel

  Lärcentra för jakt och viltvård i Uppsala län

  Vill utveckla distansformerna för utbildningen och få en ökad flexibilitet och minskade geografiska avstånd. Studiefrämjandet vill inrätta ett lärcentra för jägarutbildningen i Uppsala samt två satellitcentra i länets kommuner, Enköping och Tierp.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-22
 4. Webbsida

  Lärcentra.se

  En mötesplats för alla med anknytning till lärcentra

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-10-06
 5. Artikel

  Lärcentrum i handikappfrågor

  En lärstuga med anpassad utrustning har skapats. I stugan har också skapats en informations- och vägledningscentral när det gäller bra pedagogiska datorbaserade program.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-03-10
 6. Artikel

  Navigation

  TBV och distansutbildnings möjligheter och svårigheter.Försök att använda resp deltagares arbetsplats som lärmiljö alternativt samarbete med 2 biblioteks studiecentra.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-03-10
 7. Artikel

  Samverkan lärcentrum, Lärcentrum Åsgarn, F9

  Projektet Lärcentrum Åsgarn fungerade som en vidareutveckling av ett redan etablerat IT-centrum i bygdegården i Åsgarn.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-03-20
 8. Artikel

  Skäfteskärr Bildningscentrum

  Stimulera och stötta uppbyggnaden av fler bildningscentra på Öland.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-03-20
 9. Artikel

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-22
 10. Artikel

  Studiemiljöer för Kunskapslyft

  Medborgarskolan skapar flexibla studiemiljöer

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2001-02-15
 11. Webbsida

  Akademi Norr

  En gränsöverskridande samverkan inom högre utbildning. 13 kommuner inom 4 län samverkar för regional utveckling.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-16
 12. Webbsida

  Lärcentra Jämtland

  Detta är ett projekt som syftar till att bygga en behovsorienterad och flexibel modell för vuxnas lärande och för näringslivets behov av kompetensutveckling.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-16
 13. Webbsida

  NITUS

  Nitus (Nätverket för kommunala lärcentra) är en ledande och rikstäckande organisation samt remissinstans inom området flexibelt lärande. Organisationen har idag 134 medlemskommuner i Sverige och Finland.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-16