Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Webbstöd i lärandet

Kan webbstöd tillföra någonting i lärandet? För att komma fram till ett svar på den frågan har vi låtit våra kursdeltagare i allmän kurs på tre olika orter arbeta med att göra en webbtidning.

Kan webbstöd tillföra någonting i lärandet? För att komma fram till ett svar på den frågan har vi låtit våra kursdeltagare i allmän kurs på tre olika orter arbeta med att göra en webbtidning. De artiklar som kursdeltagarna publicerade var ett resultat av olika projekt-/temaarbeten.

Resultatet har varit övervägande positivt för både kursdeltagare och lärare. Vi planerar en fortsatt utveckling med tvärgrupper mellan de olika orterna och en gemensam plattform i form av IT som arbetsredskap.

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.