Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Tradition och distans

Frågan är om den nya IT-tekniken kan användas för att än mer utöka andelen distansarbete vid journalistlinjen.

Om vissa delar av undervisningen helt kan genomföras på distans. Och vilka för- och nackdelar det skulle ha när gäller inlärning, engagemang, tidsåtgång och arbetsinsats.

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.