Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Synkrona audiovisuella möten?

Efter några års erfarenheter av distanskursverksamhet ville lärarlaget undersöka möjligheten att komplettera den asynkrona distansundervisningsmetoden med en synkron sådan.

Ett av Birka folkhögskolas tre ITiS-projekt handlar om synkrona audiovisuella möten. Synkron betyder samtidig och med synkrona audiovisuella möten menar arbetslaget användandet av tekniska hjälpmedel som möjliggör syn-, tal- och hörkontakt. Dels i pedagogisk samverkan mellan distanslärare och dels i distansundervisning med kursdeltagare.

Efter några års erfarenheter av distanskursverksamhet ville lärarlaget undersöka möjligheten att komplettera den asynkrona distansundervisningsmetoden med en synkron sådan. Lärarlaget delar i rapporten med sig av sina erfarenheter och redovisar både teknikens brister och möjligheter.

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.