Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Slutrapport från ITiS-projekt på Väddö folkhögskola

ITiS-projekt som gav nya möjligheter till att prova ett ämnesövergripande arbetssätt.

Väddö Folkhögskola har ett antal specialkurser (Textilt konsthantverk, Hälsopedagogik, Folklig dans och Färg och form) förutom den Allmänna kursen. Eleverna arbetar till största delen inom sina respektive kurser och när ITiS-projektet introducerades såg vi lärare en möjlighet för oss att arbeta ämnesöverskridande i en form som dessutom skulle vara möjlig för integration av elever över kurserna och som väl skulle överensstämma med folkbildningsmålen.

Lärargruppen som har deltagit i projektet representerar olika ämnen: danspedagogik, etnologi, kost, hälsopedagogik, data, drama, samhällskunskap, historia, matematik, psykologi, naturkunskap, textilt konsthantverk.

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.