Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Power Point - folkhögskolan presenterar sig

Syftet med projektet: ett led i att integrera IT-verktyget i allmänna linjens alla ämnen och därmed göra IT till ett naturligt verktyg i de pedagogiska processer som vi använder oss av.

Erfarenheter har visat att IT mycket väl kan förenas med folkbildningens pedagogik. IT-stött lärande är således inget självändamål utan viktigt för att nå andra mål såsom demokrati och det livslånga lärandet. Vi kan motverka digitala klyftor i samhället genom att integrera digital baskompetens i våra kurser.

Mot den bakgrunden är syftet med projektet ett led i att integrera IT-verktyget i allmänna linjens alla ämnen och därmed göra IT till ett naturligt verktyg i de pedagogiska processer som vi använder oss av. I projektet har vi koncentrerat oss på ett moment i den pedagogiska processen

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.