Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

människan på 1900-talet

ITiS-projekt på Malungs folkhögskola

Mål med projektet: Att ge personal och kursdeltagare träning i distansstudier. Att ge kursdeltagarna träning i initiativförmåga och samarbete. Att ge personal och kursdeltagare träning i att använda ny teknik. Att ge personal och kursdeltagare träning i problembaserat lärande (PBL). Att ge personalen träning i att jobba i ett stort arbetslag. Att ge personal och kursdeltagare möjlighet att pröva alternativa redovisningsformer. Att ge personal och kursdeltagare träning i att arbeta ämnesövergripande. Att genom teoretiska studier och diskussioner erhålla fördjupad insikt inom ovanstående områden.

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.