Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Learn loop -ett verktyg för kommunikation och nya pedagogiska former

Vår idé var att skapa en mötesplats på nätet för Långholmens elever och lärare.

Där skulle lärarna kunna lägga in information och aktuella uppgifter för eleverna och på så sätt förbättra kommunikationen. Även om vi är en liten skola når inte all information alla. Elever är frånvarande, slarvar bort papper och glömmer på vanligt mänskligt sätt. Som lärare upplevde vi att vi ständigt upprepade, kopierade och påminde. Att kunna lägga in gemensam information i ett nätverk skulle bespara tid och förenkla för både elever och lärare

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.