Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Kritisk distans?

Det ursprungliga syftet var att aktivt stötta deltagarna med handledning i distansform och få dem till att aktivt och naturligt använda Folkbildningsnätet som plattform för kommunikation och forskning.

Inriktningen för utvecklingsarbetet var problembaserat lärande (PBL), källkritik, distansundervisning och informationssökning. Detta är ett alltför stort område att avhandla på den begränsade tid som arbetslaget har till förfogande. Vi har därför fått avgränsa oss.

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.