Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

ITis-rapport från Västerås folkhögskola

Projektet fokuserade på att hitta metoder mot återkommande problem på den allmänna linjen på distans, som till exempel avhopp.

Västerås folkhögskola har som sin största verksamhet så kallade ”allmänna kurser”. En av dessa bedrivs sedan höstterminen 1998 på distans. Efter fyra års erfarenhet kändes det som om det var dags att gå vidare, att utveckla vår distansutbildning till att bli ännu bättre.

Vi har under dessa år stött på vissa problem som verkar vara återkommande oavsett elevgrupp och beslöt oss för att försöka göra någonting åt dessa problem.

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.