Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

ITiS-rapport från Jämshögs folkhögskola

En rapport från ITiS-arbetet på Jämshögs folkhögskola

• att bygga upp kunnande och rutin kring användandet av datorer och nätverk för kurs- administration och kurs/tema/lektionsplanering. Tanken är att scheman, kursinstruktioner, studiematerial etc ska kunna läggas på en nätverksplats (och en webbplats) där elever kan ta del av infomationen asynkront (och på ev. distans). Elever kommer att kunna lägga redovisningar av uppgifter på samma plats och kunna få reflektioner, utvärderingar, kommentarer etc. via samma medium. Inom denna del ryms också produktion av webplats, e-posthandledning, användande av digitala informationsresurser (söktjänster, digitala bibliotek, bildarkiv, webbradio etc) • att arbeta med digitala media ur ett gestalningsperspektiv. Vi vill utforska hur vi kan använda oss av digital video, digital bild och ljud, webbplatser för att stärka och stimulera lärandet. Denna del kommer att bedrivas som ett tematisk projekt på hela skolan och manifesteras som temadagar och i utställningsform.