Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

IT-baserat Temaarbete

Rapporten innehåller först en övergripande beskrivning om ITiS arbetets utformande på vår skola, som sedan länge arbetat med övergripande tema.

Lärarna i vårt ITiS arbetslag har varit uppdelade i mindre grupper beroende på vilka klasser man undervisat i. Sedan beskrivs tre olika klassers arbeten. Internationella linjen har arbetat med EU:s utvidgning. I temat ingick studiebesök från vår vänskola i Estland samt en studieresa till Haapsalu i Estland.

Datorn har varit viktig i kontakter via e-mail samt vid sökning av information. Sociala klassen har planerat, genomfört, dokumenterat och presenterat en social studieresa till Prag. Internet och E-post har varit ett effektiva verktyg i utformandet av resan. Våra positiva erfarenheter gör att vi ser goda möjligheter att utforma en liknande resa till vilket resmål som helst i Europa.

I åk 2 arbetade vi med dokumentation och utvärdering av rapportskrivning med hjälp av processportfolio. Datorn var ett givet hjälpmedel vid sökning, sovring, sortering och bearbetning av informationen i rapporten. I portfolion sparade deltagarna olika versioner av arbetet, en dagbok och den slutgiltiga rapporten.

Vi känner stort behov av fortsatt input och inspiration utifrån, för att inte lusten att undervisa och handleda ska drunkna i ekonomiska hänsynstaganden.

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.