Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Interaktiv portfolio

Projektet vill utveckla en modell för lärande med stöd av Folkbildningsnätet i vilket de studerandes material och egen och andras reflektion kring materialet är tänkt att samlas.

Material som produceras av de studerande används sällan i kunskapsutvecklingen för den enskilde och än mindre för studiekamraterna. Sällan används det i den kollektiva kunskapsprocessen utan blir mest en produkt som kommenteras av läraren och sätts i en pärm och glöms bort bland alla andra rapporter som produceras. Genom att organisera undervisningen så att skriftliga rapporter blir tillgängliga i en kollektiv process kan värdet av det egna arbetet också bli större (Uljens 1997). Syftet med projektet är att utveckla en modell för lärande med stöd av Folkbildningsnätet i vilket de studerandes material och egen och andras reflektion kring materialet är tänkt att samlas. Målet är att skapa och kontinuerligt utvärdera en IT-baserad struktur för lagring och kommunikation mellan studerande oh lärare. I den här rapporten vill vi beskriva hur detta arbete kan inledas genom att prövas i två grupper på Kjesäters folkhögskola under höstterminen 2002.