Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Helsjöns ITiS-lärarlag Västra Götalands bästa

Nu har den första folkhögskolan utsetts till en regions ITiS-arbetslag som därmed också är nominerad till årets ITiS-lärarlag 2002.

Det är referensgruppen för ITIS i Västra Götaland som har utsett Helsjöns folkhögskola till regionens arbetslag som i en sammanfattande motivering säger följande: "Arbetslaget på Helsjöns folkhögskola har på ett föredömligt sätt använt ITIS till att utveckla och förnya undervisningen till nytta för eleverna och för hela skolan."

Folkbildningsnätet
Folkbildningsnätet står i fokus för lärarlagets ITiS-arbete med rubriken Folkbildningsnätet ett verktyg för distansstudier som en resurs i skolans vardag. Nio lärare ingår i arbetslaget, flertalet arbetar på allmän linje och ett par på huvudmannens profilkurser.

Vad döljer sig då bakom denna spännande rubrik? Helsjöns folkhögskola har cirka 125 elever på de långa kurserna, en stor del bor på skolans internat. Trots dessa förutsättningar har man konstaterat att det har varit svårt att hitta tid och plats för de viktiga mötena mellan elev och lärare och elever sinsemellan, särskilt över kursgränserna. Ett möte som skolan värnar mycket om. Samtidigt är skolan väl försedd med datorer. Så växte tanken fram att använda den digitala möjligheten till möten mellan olika elevgrupper.

Berikande möten
Ett antal mål formulerades som tex.
Datorerna ska vara ett naturligt redskap för våra elever, inte bara för informationssökning utan även för kommunikation/möten mellan människor
Folkbildningsnätet ska kunna fungera som kompletterande virtuell mötesplats för elever och lärare under folkhögskoletiden ·
Skapa berikande möten mellan elevgrupperna som annars inte naturligt samtalar

Två kurser
Lärarlaget valde ut två kurser, allmän linje årskurs 3 och Bibellinjen som delades in i mindre grupper väl blandade, internatelever och externatelever, yngre och äldre elever, skilda livssyner osv. Men även sådana kriterier som är viktiga att tänka på i nätburen kommunikation som att det fanns ansvarskännande och reflekterande representanter i varje grupp och att både verbala och tystlåtna elever fanns i de olika grupperna. Grupperna fick två lärare i arbetslaget som handledare och bollplank.

Grupperna skulle det föras ett samtal om aktuella viktiga frågor som berörde många. Nu sammanföll detta arbete med mordet på Fatima och debatten om hedersmord. Ett viktigt ämne som passade sällsynt väl in av flera skäl ansåg man. Den var aktuell. Den berörde och diskuterades mycket i samhället. Den berörde fördomar och behovet av att förstå underliggande orsaker. För en skola med Göteborgs stift som huvudman var det också intressant att frågan hade religiös anknytning.

Komplement
I sin lite mer utförligare motivering skriver referensgruppen: "Arbetslaget har använt sig av det virtuella mötet som ett komplement till det fysiska mötet. Strategiskt har man använt sig av kommunikationsverktygets fördelar och gett elever nya redskap för att lära och komma till tals i ett vardagslärande."

Och som en slutknorr skriver referensgruppen

"ITIS arbetet är en del i ett större utvecklingsarbete på skolan och inspirerar arbetslaget till nya utmaningar."

Vi kan bara tillägga; inte bara på Helsjöns folkhögskola utan i hela folkbildningen. I de bifogade filerna finns både beskrivningen av ITIS-projektet och slutrapporten.

Ronny Schueler
Resurssidesredaktionen

Fotnot: Utnämningen av årets ITiS-arbetslag är klart. Vinnande lag kommer från Västerviks kommun, Lofta skola.

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.