Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Grundkurs i IT-stött lärande

Syftet med projektet har varit att utveckla en grundkurs i hur man använder IT-stöd som en integrerad del i undervisningen.

Syftet med projektet har varit att utveckla en grundkurs i hur man använder IT-stöd som en integrerad del i undervisningen. Vi vill med projektet få eleverna att i högre grad använda datorn som ett självklart arbetsredskap i sina studier samtidigt som vi vill få igång en diskussion kring datorn som redskap, Internet som källa och media samt de frågor som väcks i mötet med ny teknik och nya kommunikationsmöjligheter.

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.