Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Gemensam reflektion om lärande på internet

Vi fokuserar utvecklingsarbetet på kursdeltagarnas möjlighet att använda tekniken i distans-kursen till att genomföra gruppreflektioner kring utbildningens olika delar.

Vi fokuserar också på kursdeltagarnas möjlighet till social interaktion på nätet. Med social interaktion menar vi att kursdeltagarna kan hålla kontakten med sina kurskamrater trots att de är spridda över hela Sverige. Den sociala interaktionen behöver inte röra sig om själva kursinnehållet utan snarare vara av allmän social karaktär så som ”väder och vind”, aktuella händelser i det fackliga ar-betet, fotboll, hundar, katter eller annat som intresserar och engagerar kursdeltagarna. Vår förhoppning är att den sociala interaktionen kommer att skapa samhörighet och ”vi-känsla” mellan kursdeltagarna och förhoppningsvis känner man sig inte lika ensam i sin studiesitua-tion.

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.