Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Folkbildningsnätet - en pedagogisk resurs?

Vårt huvudsyfte är att använda Folkbildningsnätet (FBN) som pedagogisk resurs på kursen Turism/Reseliv (T/R).

Genom att göra ett strukturerat upplägg av mappar och konferenser skapar vi ett fritt forum, där alla kursdeltagare på linjen ges möjlighet att få förslag, bevakningsuppdrag och information, som delas ut av lärarlaget. Dessutom kan alla användare inbördes utbyta åsikter och tankar. Ett delsyfte är att integrera användandet av digital teknik med undervisningen i de sammanhang där denna kan berika studierna. Vår utgångspunkt är, oavsett vad våra elever kommer att syssla med, är de hjälpta av att ha inhämtat basfärdighet av digital teknik.

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.