Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Folkbildning med IT

Det övergripande syftet med ITiS-projektet vid Litorina folkhögskola var att lärarlaget skulle få ökad förståelse för, samt reflektera över, informationsteknikens integrering och användning i skolans ordinarie undervisning.

För att uppnå detta genomfördes sammanlagt nio delprojekt, vilka omfattade samtliga ämnen vid skolan. Härvid skulle ett antal konkreta frågeställningar som berörde informationsteknikens användning inom varje delprojekt besvaras.

ITiS-projektet vid Litorina har dessutom omfattat ett par större mer ämnesöver-gripande delprojekt. ”Vi och dom” syftade till att få fram uppfattningar och missuppfattningar samt attityder mot invandrare, invandrarbarn och invandring i Sverige, medan frågan hur Internet kan användas för kommunikation och som mötesplats mellan elever och lärare i olika länder med en gemensam uppgift stod i fokus inom delprojektet ”Bilden av varandra”.

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.