Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Folk-IT distansutbildning mellan Sverige och Ryssland

ITis-projekt kring en distansutbildning med såväl svenska som ryska deltagare.

Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda har arbetat med olika projekt mot Kola halvön och speciellt Murmansk sedan 1993. Murmansk Humanistiska Institut är sedan 1996 Svefi:s samarbetspartner och både lärar- och elevutbyte har skett.

Studerande från Institutet har läst svenska, ekonomi, datakunskap och engelska, och studerande från folkhögskolan har besökt Institutet i olika omgångar.

Med ITiS-projektet utvidgas samarbetet till att omfatta även distansundervisning på Folkbildningsnätet.

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.