Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

EU och miljön

Med ett temaarbete som grund ville projektet bl. a. undersöka hur en ökad användning av IT påverkar lärandet.

Det vi ville uppnå med vårt ITiS-arbete var: • Vi ville undersöka hur en ökad användning av IT i undervisningen påverkar lärandet. • Vi ville se om en ökad användning av IT i undervisningen kan stärka sammanhållningen i en grupp • Vi ville ge eleverna chans att utveckla andra arbetssätt, att arbeta intensivt med något under en längre tid och självständigt söka information och bearbeta den. • Vi ville stärka vårt arbetslag och komma igång med gemensamma projekt, något som vi alla tänkt på och pratat om, men inte kommit igång med. • Vi ville ge deltagarna och oss själva (framför allt Ola och Wil) ökade kunskaper om hur man gör en hemsida. • Vi ville höja medvetenhetsnivån när det gäller källkritik och upphovsrättsfrågor.