Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

En dialogplats för ökad elevmedverkan

Personalgruppen på linjen har genom detta ITiS-projekt försökt utöka möjligheten för eleverna att få tillgång till information och beslut om den egna linjen och klassen.

Som en viktig del av utbildningen har eleverna en möjlighet att utöva påverkan över studierna, en form av detta sker i så kallade planeringsgrupper. Dessa grupper har stor betydelse för personlighetsutvecklingen under studierna.