Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Distansundervisning med datorkommunikation

Ett projekt kring kompetensutveckling i syfte att bättre kunna möta efterfrågan av distansutbildningar.

Behovet av distanskurser har ökat under årens lopp För att möta den växande efterfrågan på distanskurser har vi både genomgått en kurs i distansmetodik hos Centrum för Flexibelt Lärande, CFL, och genomfört en distanskurs i Historia A med ett antal kursdeltagare, samt deltagit i ett ITiS projekt.

Den här rapporten behandlar vår kompetensutveckling gällande distansmetodik och datakommunikation.

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.