Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Digitala deltagarportfolier

Vår tanke var att med hjälp av digitala deltagarportfolier genomföra validering och dokumentation av kunskap hos ett mindre antal elever.

Dessa deltagare väljs så att vi i arbetslaget har var och en av dem i minst ett av våra undervisningsämnen. En naturlig fortsättning vore sedan att efter utvärdering och justering av metoden kunna applicera densamma på hela deltagargruppen.