Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Digital portfolio

Hur kan man utveckla bra former för dokumentation och arkivering av material? Hur kan detta användas som stöd för lärandet och deltagarens kunskapsutveckling?

För denna kurs saknas i stor utsträckning anpassad kurslitteratur. Det innebär att mycket material är i form av utdrag och artiklar. Kursdeltagarna producerar även egna rapporter och inlämningsuppgifter. En ökad datoranvändning och nätkommunikation innebär ökad tillgång till material och information via Internet. En stor material- och informationsmängd i olika former kan lätt leda till oordning, särskilt för studieovana deltagare. En viktig fråga är därför att utveckla bra former för dokumentation och arkivering av material. En annan fråga är hur detta kan användas som stöd för lärandet och deltagarens kunskapsutveckling. Vårt syfte har därför varit att med hjälp av ITIS-projektet bringa ”REDA I OREDAN” genom att utveckla en digital portfolio.