Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Arbeta i grupp i undervisning och studier

Arbetslaget vill kunna förnya och förbättra undervisningen och anpassa den till de nya arbetsformer som IT möjliggör.

Arbetslaget vill kunna förnya och förbättra undervisningen och anpassa den till de nya arbetsformer som informationstekniken möjliggör. Det vill vara uppmärksam på det som är centralt för folkbildningen – självbildningen, lärandet i grupp och det gemensamma ansvarstagandet. Arbetslaget vill särskilja lärarstyrda uppgifter från elevstyrda och undersöka hur denna kombination skulle kunna utvecklas.

Ambitionen var att försöka finna en modell som kunde utarbetas tillsammans med eleverna. Deras idéer om innehåll skulle i stor utsträckning få styra. De studerande skulle få jobba med ett tema som de var ”experter” på. Temat var ungdomskultur. Vår erfarenhet och pedagogiska vana skulle hjälpa till att ge projektet en arbetsform som fungerade.

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.