Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Arkiv - ITiS-projekt 2004-2006

Visar 15 av 45 träffar på Arkiv - ITiS-projekt 2004-2006

Sortera på:
 1. Artikel

  Från novis till nörd

  Ett projekt kring infosökning och källkritik

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-12 Skapad:2004-02-16
 2. Artikel

  Sverige 2011 - du har huvudrollen i ditt liv

  Insikten om att vi lever i en föränderlig värld har påverkat vårt arbetssätt i utbildningarna. Med tema ”Sverige 2011 har det skapats möjlighet för oss att blicka in i framtiden, ett kommande samhälle och en ny yrkesroll.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-05
 3. Artikel

  En dialogplats för ökad elevmedverkan

  Personalgruppen på linjen har genom detta ITiS-projekt försökt utöka möjligheten för eleverna att få tillgång till information och beslut om den egna linjen och klassen.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-16
 4. Artikel

  EU och miljön

  Med ett temaarbete som grund ville projektet bl. a. undersöka hur en ökad användning av IT påverkar lärandet.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-17
 5. Artikel

  ITiS-rapport från Jämshögs folkhögskola

  En rapport från ITiS-arbetet på Jämshögs folkhögskola

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-11
 6. Artikel

  Kooperativ Valborg

  Syftet med vårt projekt är att tillsammans med deltagarna i Kooperativ Valborg ta fram ett presentationsmaterial för kooperativets olika verksamheter.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-16
 7. Artikel

  människan på 1900-talet

  ITiS-projekt på Malungs folkhögskola

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-11
 8. Artikel

  Möjligheternas dag

  Ett av arbetslagen på Hållands folkhögskola valde att inom ramen för ITiS utveckla de studier som en del av skolans eleverna bedriver på veckan fria studiedag.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-03-08
 9. Artikel

  Självobservationer och självutvärdering

  Det andra, av två arbetslag på Hållands folkhögskola, har arbetat med att öka och stärka medvetenheten och motivationen, hos såväl lärare som studerande, genom egenutvärdering.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-03-08
 10. Artikel

  Digital portfolio

  Hur kan man utveckla bra former för dokumentation och arkivering av material? Hur kan detta användas som stöd för lärandet och deltagarens kunskapsutveckling?

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-04
 11. Artikel

  Digital portfolio för dokumentation och presentation.

  Vad händer i den kreativa processen på en folkhögskola med en grupp vuxenstuderande om man får tillgång till datorer?

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-16
 12. Artikel

  Digitala deltagarportfolier

  Vår tanke var att med hjälp av digitala deltagarportfolier genomföra validering och dokumentation av kunskap hos ett mindre antal elever.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-16
 13. Artikel

  Interaktiv portfolio

  Projektet vill utveckla en modell för lärande med stöd av Folkbildningsnätet i vilket de studerandes material och egen och andras reflektion kring materialet är tänkt att samlas.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-04
 14. Artikel

  Inlärningsstilar och interaktiva inlärningsmaterial

  ITiS-projekt kring lärstilar och interaktiva läromedel.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-16
 15. Artikel

  Folkbildning på nätet?

  Det övergripande syftet med vårt ITiS-projekt har varit att uppnå större kunskap om hur IKT kan användas i undervisningen på en folkhögskola.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-17