Folkbildningens framsyn

Ett rådslagsarbete som engagerade folkbildningsorganisationer över hela landet 2003 - 2005. Syftet var att skapa ett underlag för en kommande utredning.

Folkbildningens framsyn bestod av samtal och rådslag bland folkbildare förtroendevalda, forskare och andra för att presentera en samlad bild till regeringen av folkbildningens roll och uppgifter inför 2010-talet.