Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Folkbildningens framsyn

Ett rådslagsarbete som engagerade folkbildningsorganisationer över hela landet 2003 - 2005. Syftet var att skapa ett underlag för en kommande utredning.

Folkbildningens framsyn bestod av samtal och rådslag bland folkbildare förtroendevalda, forskare och andra för att presentera en samlad bild till regeringen av folkbildningens roll och uppgifter inför 2010-talet.