Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Forskning

Visar 12 av 12 träffar på Forskning

Sortera på:
 1. Artikel

  Folkbildningsforskning som fält - från framväxt till konsolidering

  Doktorsavhandling skriven an Anna Lundin vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet 2008

  Källa:

  Uppdaterad:2018-01-25 Skapad:2008-06-09
 2. Webbsida

  Mimer

  Mimers centrala uppgift är att skapa och upprätthålla ett nätverk för forskare och aktiva folkbildare.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-01-25 Skapad:2001-01-03
 3. Artikel

  En folkhögskolemässig anda i förändring

  En studie av folkhögskoleanda och mässighet i folkhögskolans praktik gjord av Sam Paldanius vid Linköpings Universitet, 86 sidor.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-01-25 Skapad:2007-05-10
 4. Webbsida

  Kollektivt lärande

  Om friktion, uppgifters komplexitet och erfarenhetsutbyten i samarbete

  Källa:

  Uppdaterad:2018-01-25 Skapad:2015-05-13
 5. Webbsida

  Föreningen för folkbildningsforskning

  Föreningen är öppen för forskningsintresserade folkbildare och folkbildningsintresserade forskare. 

  Källa:

  Uppdaterad:2018-01-25 Skapad:2001-01-12
 6. Webbsida

  ESREA - European Society for Research on the Education of Adults

  ESREA är en en europeisk organisation bestående av forskare och institutioner inom fältet vuxenutbildning och folkbildning. Arbetet bedrivs i tematiska nätverk som arrangerar konferenser och ger ut publikationer.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-01-25 Skapad:2008-09-11
 7. Artikel

  Studiecirkeln: Livslångt lärande … på svenska!

  Petros Gougoulakis, lektor Stockholms universitet har skrivit en avhandling om studiecirkeln: En icke-formell mötesplats för samtal och bildning för alla

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2012-03-13
 8. Artikel

  Kooptering eller mothegemonisk mobilisering?

  Om samspelet mellan den globala rättviserörelsen och den institutionaliserade folkbildningen. Artikel skriven av Henrik Nordvall från Linköpings universitet i Pedagogisk Forskning i Sverige 2007, Nr 1.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-12-06
 9. Artikel

  Från revolution till reträtt - lärande i en fackförenings vardag

  Doktorsavhandling skriven av Susanne Köpsén och framlagd 2008.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2008-08-22
 10. Webbsida

  Translating Popular Education: Civil Society Cooperation between Sweden and Estonia

  Doktorsavhandling skriven av Pelle Åberg framlagd vid Södertörns högskola maj 2008. Avhandlingen handlar om samarbetet mellan studieförbundet ABF och den estniska palaplyorganisationen AHL

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2008-05-29
 11. Artikel

  I skärningspunkten mellan det globala och det lokala - Tolkningsprocesser och koalitionsbyggande i organiseringen av lokala sociala forum

  Doktorsavhandling skriven av Henrik Nordvall och framlagd vid Linköpings universitet 2008

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2008-08-22
 12. Artikel

  Constructing the adult learner - a governmentality analysis

  Varifrån kommer begrepp som livslångt lärande och vuxenutbildning och vilka föreställningar bygger de på? Hur används de för att försöka styra människor och samhälle? Dessa frågor undersöker Andreas Fejes i sin doktorsavhandling.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2009-05-16