Sökträffar på Forskning

Visar 15 av 18 träffar på Forskning

Sortera på:
 1. Webbsida

  Föreningen för folkbildningsforskning

  Föreningen är öppen för forskningsintresserade folkbildare och folkbildningsintresserade forskare. 

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-06 Skapad:2001-01-12
 2. Webbsida

  Kollektivt lärande

  Om friktion, uppgifters komplexitet och erfarenhetsutbyten i samarbete

  Källa:

  Uppdaterad:2015-05-13 Skapad:2015-05-13
 3. Artikel

  En folkhögskolemässig anda i förändring

  En studie av folkhögskoleanda och mässighet i folkhögskolans praktik gjord av Sam Paldanius vid Linköpings Universitet, 86 sidor.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-08-20 Skapad:2007-05-10
 4. Artikel

  Studiecirkeln: Livslångt lärande … på svenska!

  Petros Gougoulakis, lektor Stockholms universitet har skrivit en avhandling om studiecirkeln: En icke-formell mötesplats för samtal och bildning för alla

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2012-03-13
 5. Artikel

  Colliding Cultures in Adult Learning

  A Study of a Swedish Folk High School’s engagement in specific state funded learning activities for long-term unemployed participants. Magisteruppsats i kursen "Adult Learning and Global Change" vid Linköpings Universitet skriven av Anette Lydén

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-08-10
 6. Artikel

  Fältstudieanalys i grupp med IT-stöd

  Forskare och lärare har utvecklat metoder för fältstudier

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-11-24
 7. Artikel

  Folkbildning och nya rörelser

  Samanfattning av diskussioner vid seminarie anordnad av Föreningen för folkbildningsforskning.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-01-10
 8. Webbsida

  Folkbildarminnen - en inspirationsskrift för intervjuare och berättare

  En handledning för hur man kan dokumentera folkbildningshistoria

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2006-03-22
 9. Webbsida

  Mimer

  Mimers centrala uppgift är att skapa och upprätthålla ett nätverk för forskare och aktiva folkbildare.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2001-01-03
 10. Artikel

  Så började det!

  Föreningen för folkbildningsforskning 10 år

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-11-03
 11. Artikel

  Kooptering eller mothegemonisk mobilisering?

  Om samspelet mellan den globala rättviserörelsen och den institutionaliserade folkbildningen. Artikel skriven av Henrik Nordvall från Linköpings universitet i Pedagogisk Forskning i Sverige 2007, Nr 1.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-12-06
 12. Webbsida

  ESREA - European Society for Research on the Education of Adults

  ESREA är en en europeisk organisation bestående av forskare och institutioner inom fältet för vuxenutbildning och folkbildning. Arbetet bedrivs i tematiska nätverk som arrangerar konferenser och ger ut publikationer.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2008-09-11
 13. Artikel

  Unga folkbildare

  En dokumentation av fyra seminarier om folkbildningens roll och framtid

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-01-10
 14. Artikel

  Från revolution till reträtt - lärande i en fackförenings vardag

  Doktorsavhandling skriven av Susanne Köpsén och framlagd 2008.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2008-08-22
 15. Webbsida

  Translating Popular Education: Civil Society Cooperation between Sweden and Estonia

  Doktorsavhandling skriven av Pelle Åberg framlagd vid Södertörns högskola maj 2008. Avhandlingen handlar om samarbetet mellan studieförbundet ABF och den estniska palaplyorganisationen AHL

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2008-05-29