Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Vad är folkhögskola? Teckenspråk

Folkhögskolan vänder sig till vuxna och är öppen för alla! Här kan du vara med och påverka din utbildning.

Samtal och diskussioner är viktiga och vi lär av varandra. Folkhögskolan utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar.