Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

RIO - Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation

RIO representerar de idé- och rörelsedrivna folkhögskolorna och bevakar deras intressen genom att svara på remisser, arrangera konferensen, initiera gemensamma folkhögskoleprojekt mm.

På sidan finns information om RIO: s verksamheter och olika uppdrag, viktiga dokument för folkhögskolan, remissvar, kongressmaterial mm

De 112 skolorna är folkrörelse-, organisations-, stiftelse- och föreningsägda folkhögskolor i Sverige.