Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Folkögskolan - ett unikt bildningsarv

Sverker Sörlin, idéhistoriker, porträtterar folkhögskolan i två radioessäer som sänts i Sveriges Radios program OBS Kulturkvarten.

Folkögskolan - ett unikt bildningsarv

Utgångspunkten för Sverker Sörlins essäer är den egna erfarenheten av att ha deltagit på Österlens folkhögskolas u-landskurs 1977-78 med resa till Västafrika.

I den första essän "Folkhögskolan ett unikt nordiskt biledningsarv" får vi stifta bekantskap med folkhögskolans historia alltifrån det Grundtvigianska arvet från Danmark till arbetarrörelsens inträde på folkhögskolescenen genom Hola och Brunnsviks folkhögskolor och sedan kvinnorörelsen och Fogestad.

I den andra essän "Med u-landslinjen till Västafrika" får vi följa med på Sörlins resa till Västafrika och ta del av hur mötet med det okända blir till viktiga livserfarenheer för vuxenblivandet.

Essäerna sändes i december 2012