Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Folkhögskolan utjämnar klyftor

Här hittar du förberedelsematerial och en del fakta som förberedelse för ett gemensamt samtal i workshopen "Folkhögskolor utjämnar klyftor".

Folkhögskolan utjämnar klyftor

Att inkludera och ge fler en möjlighet att bli en aktiv del av samhället har alltid varit folkhögskolans uppgift. Det är ännu en av skolformens grundstenar. Idag finns det 154 folkhögskolor i Sverige som i utredning efter utredning visar på framgångsexempel när det gäller att inkludera individer som behöver en ny chans. Men som naturligtvis kämpar med utmaningar kontinuerligt i denna förändringens tid. 

I den här workshopen ska vi titta på en del av dessa goda exempel och diskutera vilka framgångsfaktorerna är och om det finns något att lära i ett samtal tillsammans med andra skolformer. 

Som förberedelse för workshopen rekommenderar jag dig att..

  1. läsa artikeln "Folkhögskolan utjämnar klyftor" på Sveriges folkhögskolors hemsida. Artikeln har gett namn åt den här workshopen.
  2. ta del av hela eller delar av den kortare webbkursen "Vad är folkbildning? del 1." Den hittar du i det digitala studiematerialet Flexikon. 

Utifrån dessa genomgångar och det du hittat i dem, dina erfarenheter och funderingar kommer vi att lyfta frågor och konkreta exempel i ett samtal när vi träffas. 

 

Om du vill fördjupa dig lite till ger jag dig två tips här: 

  1. Läsa den kortare texten "Fyra syften för folkhögskolan" som sammanfattning av forskningsresultat som uppnåtts i folkhögskolan och presenteras i rapporten "Folkbildningens frihet och värde - Metaperspektiv på folkhögskolor och studieförbund" Folkbildningsrådet 2016. 
  2. Vill du få del av mer fakta och siffror kan du lära på folkbildningsrådets hemsida. Ta del av statistik och data i kort format "Fakta om folkbildning 2016" 

 

Varm välkommen med dina egna erfarenheter, goda exempel och funderingar till workshopen. 

Detta studiematerial har skapats för workshopen "Folkhögskolorna utjämnar klyftor" under VIS-konferensen 4 april 2017. 

// Ulrika