Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Vad är folkbildning?

Webbkursen: "Vad är folkbildning? del 1" i det digitala studiematerialet Flexikon ger en god kort genomgång av vad folkbildning är och hur folkbildningens grundvärdering uttrycks i pedagogiken på folkhögskolorna idag.

Vad är folkbildning?

 

Jag rekommenderar dig att gå igenom den här korta webbkursen som tar ett par timmar att gå igenom.

"Vad är folkbildning? Del 1" 

Det är en grundläggande webbkurs om folkbildningens grundvärderingar och hur det fungerar på folkhögskolor idag.

I webbkursen får du möta ett antal olika människor som ger sin bild av denna nordiska fristående skolform som funnits i över hundra år och som fortfarande har stor betydelse. Då kom den till för att bilda människor att bli del av ett allt mer demokratiskt Sverige. Idag handlar också olika former av kurser om att människor ska få kunskaper och verktyg och inte minst bli bemöta på ett sådant sätt att de känner att de är en del av samhället.  

Webbkursen är en snabb genomgång för den om vill få en överblick. Den består av ett antal filmer och några texter. Till de olika delarna finns också några frågor att enskilt eller tillsammans med andra reflektera kring. Det tar ett par timmar att gå kursen men då har ni förhoppningsvis med er en del guldkorn och funderingar som vi kan diskutera i workshopen.

Webbkursen har utvecklats av Folkbildningsnätet tillsammans med Förbundet Folkhögskollärarna. Detta studiematerial har skapats för workshopen "Folkhögskolorna utjämnar klyftor" under VIS-konferensen 4 april 2017. 

Uppgift: Ta del av hela eller delar av kursen innan vi samlas i workshopen. Samla guldkorn och funderingar som underlag för samtalet i workshopen.