Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

De fyra hörnstenarna

De fyra hörnstenarna Ledning / Bildningsmiljö / Pedagogik / Formalia ger ett ramverk för varje folkhögskola att ha som utgångspunkt för sitt kvalitetsarbete.

De fyra hörnstenarna

Varje skola måste dock gå igenom var och en av hörnstenarna och göra sin egen beskrivning. Vad innebär t ex bildningsmiljö för just vår skola? Det kanske blir fler hörnstenar? Eller ”vi på vår skola utgår från tre grundläggande områden”, eller kanske fem områden?

Viktigast är att varje skola har en väl förankrad beskrivning av de grundläggande
värden som präglar skolans arbete med att förverkliga och utveckla utbildningsformen folkhögskola.

Ladda ner "Fyra hörnstenar" här (pdf - 20 sidor)