Sökträffar på Folkhögskolor

Visar 15 av 21 träffar på Folkhögskolor

Sortera på:
 1. Ljud

  Skolministeriet : Folkhögskola helhetslösning för ensamkommande

  Abdul kom till Sverige som ensamkommande flykting från Syrien för några år sedan. Bangin kom ensam från irakiska Kurdistan. Nu går de på Löftadalens folkhögskola där de också bor. Skolan ingår i Folkhögskolespåret - en lösning med både boende och skola för ensamkommande ungdomar. På Folkhögskolespåret kan man ta igen både grundskola och gymnasium, allt efter individens behov. Regeringen har gett myndigheter i uppdrag att kraftsamla för att säkra en bättre skolgång för ensamkommande unga. Samtidigt står flera platser tomma på Löftadalens folkhögskola och bara ett fåtal av landets folkhögskolor har än så länge hoppat på Folkhögskolespåret. Vad beror det på?

  Källa:

  Uppdaterad:2017-09-15 Skapad:2017-03-10
 2. Folkhögskolan utjämnar klyftor

  Här hittar du förberedelsematerial och en del fakta som förberedelse för ett gemensamt samtal i workshopen "Folkhögskolor utjämnar klyftor".

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-04-19 Skapad:2017-03-15
 3. Artikel

  Fyra syften för folkbildningen

  En kortversion av Folkbildningsrådets uppföljning och utvärdering 2016 från rapporten "Folkbildningens frihet och värde - ett metaperspektiv på studieförbund och folkhögskolor.

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-03-17 Skapad:2017-03-15
 4. Webbsida

  Vad är folkbildning?

  Webbkursen: "Vad är folkbildning? del 1" i det digitala studiematerialet Flexikon ger en god kort genomgång av vad folkbildning är och hur folkbildningens grundvärdering uttrycks i pedagogiken på folkhögskolorna idag.

  Uppdaterad:2017-03-15 Skapad:2017-03-15
 5. Webbsida

  Folkhögskolorna utjämnar klyftor - sverigesfolkhogskolor.se

  Sveriges folkhögskolor har fått en ny hemsida med samlad information om folkhögskolorna.

  Uppdaterad:2017-03-15 Skapad:2017-03-15
 6. Ljud

  Allmännare : Självkänsla och prestation

  Självkänsla och prestation, hur hänger de ihop? Baseras vår självkänsla på vad vi presterar i skolan eller på jobbet? Elever på allmän linje diskuterar prestationer och funderar på om de höga krav vi ibland ställer på oss själva har något med rädsla för döden att göra.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-09 Skapad:2016-11-16
 7. Ljud

  Allmännare : Utseendeideal och självkänsla

  I samhället finns en mängd olika utseendeideal som kan påverka vår självkänsla. Vilka ideal gällande kroppar och kläder finns? Hur ska man förhålla sig till idealen och kan de vara skadliga? Fyra studenter på allmän linje diskuterar olika förhållningssätt till och motståndsstrategier mot utseendeideal och normer.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-09 Skapad:2016-12-14
 8. Ljud

  Allmännare : Kärlek och sexualitet

  Ända sedan Filip var liten har han känt att omgivningen utgått från att han skulle vara intresserad av tjejer. Filip och andra studenter på allmänna linjen diskuterar hur samhällets krav påverkar oss och varför kärleksrelationer ofta värderas högre än andra relationer.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-09 Skapad:2016-11-23
 9. Ljud

  Allmännare : Utfrysning och gruppbildning

  Genom livet både förväntas och vill vi vara med i olika gruppsammanhang. Studenterna på allmän linje diskuterar hur vår första sociala anknytningsgrupp, vår familj, påverkar hur vi närmar oss och tar plats i gemenskaper genom resten av livet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-09 Skapad:2016-12-21
 10. Ljud

  Allmännare : Att vara en allmännare

  "Allmännare" kallas studenter som går den allmänna linjen på folkhögskolan. Allmän linje vänder sig till dem som saknar grundskole- eller gymnasiekompetens. Men hur är det att vara en allmännare? Studenter på allmän linje diskuterar vad som skiljer tillvaron på folkhögskolan från den på gymnasiet. De pratar om värdet av olika livserfarenheter och vad som skapar sammanhållningen på allmän linje.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-09 Skapad:2016-11-09
 11. Ljud

  Allmännare : Att må dåligt

  Psykisk ohälsa är ett stigma i dagens samhälle. Det finns personer som inte vågar prata om sina problem av rädsla för att inte bli tagna på allvar. Ahmed och Mattias som läser allmän linje vet hur det är att inte må bra och diskuterar vikten av att prata om psykisk hälsa och att våga be om hjälp.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-24 Skapad:2016-12-07
 12. Ljud

  Allmännare : Vänskap och relationer

  Är ensam stark eller behöver vi människor omkring oss? Studenterna på allmän linje diskuterar vänskap och relationer. Vad definierar god vänskap och hur är man en bra vän? Vad innebär att "vara där för varandra" och går det att klara sig utan vänner?

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-24 Skapad:2016-11-23
 13. Ljud

  Lärarrummet : Med pensionärer i skolbänkarna

  "Jag har tusen år av livserfarenhet och visdom i klassrummet", säger Peter Müller-Temme som undervisar pensionärer vid PRO:s folkhögskola i Stockholm. Talesättet att det inte går att lära gamla hundar sitta anser han är nonsens. Däremot ser lärandet delvis annorlunda ut hos äldre.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-21 Skapad:2014-05-15
 14. Webbsida

  RIO - Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation

  RIO representerar de drygt hundra idé- och rörelsedrivna folkhögskolorna och bevakar deras intressen genom att svara på remisser, arrangera konferensen, initiera gemensamma folkhögskoleprojekt mm.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-14 Skapad:2009-01-28
 15. Video

  Vad är folkhögskola? Teckenspråk

  Folkhögskolan vänder sig till vuxna och är öppen för alla! Här kan du vara med och påverka din utbildning.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-03-14 Skapad:2016-03-14