Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Nio folkbildare vid Åsa folkhögskola - Intervjuserie

Projektet hade sin utgångspunkt i att nio lärare inom loppet av några få år gick i pension från Åsa folkhögskola.

Nio folkbildare vid Åsa folkhögskola - Intervjuserie

Dessa nio lärare hade tillsammans årtionden, för att inte säga århundraden (!) av erfarenheter från folkbildningsarbete. Ämneskunskaperna om matematik, fysik, biologi, kemi, geologi, litteratur, teater, film, historia, religionskunskap, idé- och kulturhistoria, samhällskunskap, psykologi, svenska, engelska och franska språken m fl ämnen har varit mycket god.

Utöver detta hade flera av de nio varit verksamma som författare, både av skönlitteratur och facklitteratur, skrivit och framfört dramatik, producerat radio för SR och UR, producerat film för SVT och EU, satt upp ett stort antal teaterföreställningar, arbetat med biståndsarbete, både i Sverige och i Afrika, byggt mycket avancerade musikinstrument, arbetat som lärarutbildare och mycket, mycket annat.
Med video/rörlig bild tecknades porträtt av nio personer folkbildningens tjänst.

Klicka här för att komma till projektets presentation och redovisningar.

Klicka på respektive bild för att komma till intervjun.

Bild på Ingrid Ahlqvist Bild på Lars Erik Axelsson Bild på Torkel Rosell

Ingrid Ahlqvist
Lärare i svenska, 
samhällskunskap och fackliga frågor. Är även utbildad psykoterapeut och handledare.

Lars Erik Axelsson
Lärare i samhällsämnen, idéhistoria och föreningsfrågor. 
Ansvarig för 
kortkursverksamheten.

Torkel Rosell
Uppvuxen på en folkhögskola på Öland. Lärare i teknik och naturkunskap.

 

 Bild på Bo Ekman  bild på Olle Pohula  Bild på Carl Pleijel
 Bo Ekman
Lärare i historia och livsåskådning. Arbetade med att få ut temagrupper i verkligheten.
Olle Poluha 
Lärare med rötter i Ukraina. Arbetade med samhällsfrågor och MIGR - människa i grupp.
Carl Pleijel 
Naturvetare som arbetat lång tid på Gotland. Är också hantverkare som bland annat byggt gitarrer.
 Bild på Urban Lundin  Bild på Ingemar Svensson  Bild på Lars-Åke Holmgren
Urban Lundin
Har arbetat med folkbildning i Tanzania. Är numera rektor sedan flera år på Åsa folkhögskola.
Ingemar Svensson 
Har arbetat flera år som lärare på korta kurser, fackliga samverkanskurser och med allmän medborgerlig bildning.
Lars-Åke Holmgren
Har i många år arbetat med produktion av radio och dokumentärfilm vid sidan av lärararbetet inom folkbildningen.

 

Producerat för folkbildningens öppna lärresurser 2010

Creative Commons License
Materialet är licenserat som
Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.