Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad

Efter att under många år ha fallit i glömska har intresset för Fogelstadskolan växt kraftigt på senare tid. Under åren 1925 till 1954 fungerade denna skola som ville åstadkomma "ett samband mellan handens, hjärnans och hjärtats arbete, mellan hemmets värld och samhällets"

Nu finns tre kulturföreningar verksamma som försöker bevara och utveckla arvet från Fogelstad. De samlas under namnet Fogelstad Rediviva.

På sidan finns unika avfotograferade dokument från föreläsningar m m.