Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Folkbildningshistoria

Visar 8 av 8 träffar på Folkbildningshistoria

Sortera på:
 1. Artikel

  Interview: Lene Rachel Andersen

  An interview with one of the authors: Lene Rachel Andersen

  Källa:

  Uppdaterad:2018-05-08 Skapad:2018-05-03
 2. Webbsida

  Folkbildarminnen - en inspirationsskrift för intervjuare och berättare

  En handledning för hur man kan dokumentera folkbildningshistoria

  Källa:

  Uppdaterad:2018-01-25 Skapad:2006-03-22
 3. Webbsida

  Lärarnas Historia: Folkhögskolans lärare - till nu från då

  En mycket informationsrik tidslinje över folkhögskolans pedagogers historia från de lärarfackliga organisationerna. En intressant exposé från 1868 och framåt.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-14 Skapad:2010-10-22
 4. Webbsida

  Folk i rörelse - arkivdokument ur folkrörelsehistorien fram till 1922

  Folkrörelser och demokrati​ - unika dokument. En sann skatt för den som vill studera folkbildningshistoria.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-14 Skapad:2009-10-21
 5. Webbsida

  Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad

  Efter att under många år ha fallit i glömska har intresset för Fogelstadskolan växt kraftigt på senare tid. Under åren 1925 till 1954 fungerade denna skola som ville åstadkomma "ett samband mellan handens, hjärnans och hjärtats arbete, mellan hemmets värld och samhällets"

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-14 Skapad:2006-03-22
 6. Webbsida

  Folkhögskolans pionjärer - Folkhögskolemödrars bildningssyn

  En undersökning av bildningsidealen hos Elisabeth de Vylder och Cecilia Bååth-Holmberg

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-14 Skapad:2017-12-14
 7. Nio folkbildare vid Åsa folkhögskola

  Projekt där man med hjälp av rörlig media tecknade porträtt av nio personer i folkbildningens tjänst.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-12-11 Skapad:2012-05-22
 8. Artikel

  Nio folkbildare vid Åsa folkhögskola - Intervjuserie

  Projektet hade sin utgångspunkt i att nio lärare inom loppet av några få år gick i pension från Åsa folkhögskola.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-12-11 Skapad:2012-05-22