Sökträffar på Folkbildningshistoria

Visar 15 av 16 träffar på Folkbildningshistoria

Sortera på:
 1. Webbsida

  Folk i rörelse - arkivdokument ur folkrörelsehistorien fram till 1922

  Folkrörelser och demokrati​ - en lärresurs

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-14 Skapad:2009-10-21
 2. Video

  Nio folkbildare vid Åsa folkhögskola - Intervju 8 Ingemar Svensson

  Ingemar Svensson har arbetat flera år som lärare på korta kurser, fackliga samverkanskurser och med allmän medborgerlig bildning.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-02-23 Skapad:2012-05-22
 3. Video

  Nio folkbildare vid Åsa folkhögskola - Intervju 3: Torkel Rosell

  Torkel Rosell är uppvuxen på Ölands folkhögskola där hans far arbetade som lärare under vinterhalvåret. Torkel 40 års erfarenhet som lärare i teknik och naturkunskap på Åsa folkhögskola.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-02-23 Skapad:2012-05-21
 4. Video

  Nio folkbildare vid Åsa folkhögskola - Intervju 4: Bo Ekman

  Bo Ekman arbetade som lärare i historia och livsåskådning. En viktig metod var att få ut temagrupper i verkligheten.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-02-23 Skapad:2012-05-21
 5. Video

  Nio folkbildare vid Åsa folkhögskola - Intervju 5: Olle Poluha

  Olle Poluha är lärare med rötter i Ukraina. Han har många års erfarenhet av internationellt arbete. På Åsa folkhögskola arbetade Olle som lärare i samhällsfrågor och MIGR - människa i grupp.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-02-23 Skapad:2012-05-22
 6. Video

  Nio folkbildare vid Åsa folkhögskola - Intervju 2: Lars Erik Axelsson

  Lars Erik Axelsson arbetade som lärare i samhällsämnen, idéhistoria och föreningsfrågor. Han var också ansvarig för att organisera, planera, boka in kurser, ordna lärare samt att se till att ekonomin fungerade på kortkurssidan.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-02-23 Skapad:2012-05-21
 7. Video

  Nio folkbildare vid Åsa folkhögskola - Intervju 9: Lars-Åke Holmgren

  Lars-Åke Holmgren har i många år arbetat med produktion av radioprogram och dokumentärfilm vid sidan av lärararbetet inom folkbildningen.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-02-23 Skapad:2012-05-22
 8. Video

  Nio folkbildare vid Åsa folkhögskola - Intervju 7: Urban Lundin

  Urban Lundin har arbetat med folkbildning i Tanzania. Är sedan flera år rektor på Åsa folkhögskola.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-02-23 Skapad:2012-05-22
 9. Video

  Nio folkbildare vid Åsa folkhögskola - Intervju 6: Carl Pleijel

  Carl Pleijel har tidigare arbetat med forskning om fossil från Skåne och Gotland på Riksmuseet i Stockholm. På Åsa folkhögskola arbetade Carl som lärare i naturvetenskap och hantverk.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-02-23 Skapad:2012-05-22
 10. Video

  Nio folkbildare vid Åsa folkhögskola - Intervju 1: Ingrid Ahlqvist

  Ingrid Ahlqvist arbetade som lärare i svenska och samhällskunskap. Hon hade även kurser i fackliga organisationer. Teamutbildning, ledarskap, att tala tydligt, kommunikation är några av de ämnen hon jobbat med. I intervjun berättar Ingrid om sin bakgrund från Hammarö i Värmland.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-02-23 Skapad:2012-05-21
 11. Nio folkbildare vid Åsa folkhögskola

  Projekt där man med hjälp av rörlig media tecknade porträtt av nio personer i folkbildningens tjänst.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-12-11 Skapad:2012-05-22
 12. Artikel

  Nio folkbildare vid Åsa folkhögskola - Intervjuserie

  Projektet hade sin utgångspunkt i att nio lärare inom loppet av några få år gick i pension från Åsa folkhögskola.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-12-11 Skapad:2012-05-22
 13. Artikel

  Folkhögskolans pionjärer - folkhögskolemödrars bildningssyn

  En undersökning av bildningsidealen hos Elisabeth de Vylder och Cecilia Bååth-Holmberg

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-03-02
 14. Webbsida

  Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad

  Under åren 1925 till 1954 fungerade denna skola som ville åstadkomma "ett samband mellan handens, hjärnans och hjärtats arbete, mellan hemmets värld och samhällets"

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2006-03-22
 15. Webbsida

  Lärarnas Historia: Folkhögskolans lärare - till nu från då

  En mycket informationsrik tidslinje över folkhögskolans pedagogers historia från de lärarfackliga organisationerna. En intressant exposé från 1868 och framåt.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2010-10-22