Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Vad är Nätbildarna?

En spännande pedagogisk modell med folkbildningens värderingar i centrum växer fram i Nätbildarna skriver Kiki Bodin, lärare på Hola folkhögskola och en av grundarna och förgrundsgestalterna i Nätbildarna

Nätbildarna – en framtidssatsning på samarbete och flexibelt lärande

Nätbildarna är ett nationellt nätverk för distansutbildning inom folkbildningen som startade i projektform 1999. Under projektperioden formade projektparterna förutsättningar för ett lyckat samarbete och en kvalitetsmanual växte fram där verksamhetens alla delar beskrevs.

Nätverket är sedan 2003 ett konsortium, en sammanslutning av ett antal folkhögskolor och studieförbundsavdelningar med ett gemensamt uppdrag att tillsammans erbjuda ett brett distanskursutbud. En spännande pedagogisk modell med folkbildningens värderingar i centrum växer fram i den nya organisationen.

Handledaren

Till skillnad från de många kurser där traditionella mötesformer blandats med distansinslag har  kurser som marknadsförs genom Nätbildarna hittills varit helt på distans, dvs deltagarna träffas över huvudtaget inte ”öga mot öga” under kursen. Var och en arbetar från sin skola, bostad, arbetsplats eller dylikt. De fysiska mötena finns runt deltagaren i form av lokala handledare. Handledarens uppgift finns nogsamt beskriven i nätverkets manual. Det viktiga är att deltagaren har en fysisk person som vid behov kan stötta och inspirera. Handledaren är också en viktig länk mellan kursledaren och deltagaren.
Enligt avtalet ska det även finnas en anpassad och inbjudande lokal studieverkstad där deltagaren kan möta andra studerande och handledaren. Det här kan bli en viktig träffpunkt där inblick i olika kurser, diskussioner mm kan föda idéer och inspiration framåt.

Samarbete med folkbiblioteket

För att utvidga det stödjande nätverket samverkar Nätbildarna även med ett antal kommunbibliotek. Biblioteken, som blir alltmer intressanta som fysiska stödpunkter i dag, tillhandahåller god handledning i en bra studiemiljö.
Rätt utnyttjat kan mycket goda kombinationer av Du och Nu skapas genom nätverket.
Nätbildarna är en satsning som kommer att expandera eftersom det svarar mot framtida behov från medborgare och samhälle – ett samarbete byggt på öppna och växande nätverk med många möjligheter till individuella lösningar samt flexibla kursformer där alla med intresse för innehåll och ämne kan delta.

Läs gärna mer på hemsidan! http://www.natbildarna.nu/

 

bild på kiki bodin, hola folkhögskola