Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

The Five stage Model

Fem steg för att bättre lyckas med ett nätbaserat lärande. Gilly Salmon är professor i Australien och välkänd inom området "Blended learning".

The Five stage Model

För att studerande via nätet ska lyckas krävs att deltagarna stöds av ett strukturerad upplägg. Femstegsmodellen ger en ram för de moment som genomförs under kursen.

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.