Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Searchable Directory of Selected Journals in Online and Distance Learning

Utvalda tidskrifter med senaste nytt inom fältet flexibelt lärande

"Journals play an essential role in online and distance learning, crucial tools for sharing the latest in research, innovation, theory, practices, and events. Educators find ideas and connections, building a collective academic knowledge base that advances teaching, learning, management – and student success."