Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Nätbildarna

Bo hemma och studera i hela Sverige.

Nätbildarna erbjuder kurser och studiecirklar helt på distans. Här spelar geografiska avstånd ingen roll utan deltagarna jobbar med datorn som sitt redskap. Som stöd och inspiration finns lokala handledare och studieverkstäder runt om i landet. På nätet kommunicerar kursdeltagarna i gemensamma konferenser. Här finns utrymme för både skämt och allvar!