Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Hur fungerar det att ha grupparbete i en distanskurs?

Man kan grupparbeta i en distanskurs på lite olika sätt. Och olika sätt passar olika bra till olika uppgifter och till olika delar av ett grupparbete. Mathias Anbäcken, kursföreståndare på Allmän kurs på distans, Västerås folkhögskola ger sin syn på grupparbete på distans.

Ett sätt att arbeta är asynkront grupparbete. Det gör man bäst i speciella grupprum, alltså konferenser skapade för just de personer som ingår i gruppen. Det asynkrona grupparbetet är det vanligaste beroende på dess fördelar. Det är ett flexibelt sätt att arbeta där deltagaren kan lägga in inlägg och läsa då just den personen har tid.
 

Asynkront och synkront

Man kan också grupparbeta synkront - t.ex. i direktsamtal i FC eller på annat sätt. Fördelen är att det går snabbt och är effektivt. Nackdelen är att det inte är flexibelt. Det är inte säkert att alla deltagare kan samtala vid samma tidpunkt. En annan nackdel är att det ställer större krav på att deltagaren ska kunna hantera datorn på ett bra sätt, som t.ex. att kunna skriva och läsa snabbt. Gruppstorleken kan också behöva vara något mindre vid synkrona samtal än vid asynkrona.

 

Planeringsfas 

Planeringsfasen i ett grupparbete på en distanskurs är lång. Har man möjlighet är det ofta bättre att den klaras av vid eventuella fysiska träffar. Annars kan man också planera i synkrona direktsamtal. Ju fler som ingår i en grupp desto längre tid tar planeringsarbetet i en distansgrupp, framför allt om planeringen ska ske asynkront.
 

Diskussionsfas

Diskussionsfasen i ett grupparbete passar distanskursen mycket bra. I en asynkron diskussion är det lättare för deltagarna att komma till tals än i en gruppdiskussion i det fysiska rummet. Ingen blir avbruten och alla får den betänketid de behöver.
Diskussionen genomförs bäst genom att deltagarna skickar meddelanden till den gemensamma konferensen och besvarar varandras inlägg med citat.
Det är också viktigt att deltagarna lär sig att diskutera olika saker i olika s.k. trådar, d.v.s. så att alla meddelanden som hör till ett specifikt diskussionsämne ligger tillsammans.
 
För sammanställning kan man t.ex. i FC använda så kallade dokument som alla deltagarna har skrivrättigheter i. Där kan deltagarna skriva på en gemensam text på ett enkelt sätt.
 

Vilka är med?

Ett problem kan vara att det kan vara svårt att veta vilka som "är med på tåget" i ett grupparbete på distans. Om vi har ett grupparbete i ett klassrum kan man ju enkelt se vilka som sitter runt bordet och är fysiskt närvarande, men i en asynkron diskussion kan det vara annorlunda. Om en deltagare blivit sjuk och inte meddelat sig kan situationen uppstå där de övriga deltagarna inte vet om de ska vänta in personen eller ej. Därför kan det vara värt att tänka över ifall man ska ha flera olika deadlines. Till exempel kan man ha en planeringsfas med ett slutdatum, en diskussionsdel med ett annat slutdatum och slutligen ett sista datum för sammanställning. 
bild på mathias anbäcken, västerås folkhögskola